Projekt Pn. „Łódzkie pomaga”

logo unii europejskie

Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach Realizuje projekt Pn. „Łódzkie pomaga” Współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie
jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka,
w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego
pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego DPS.

loga

DPS Bobrowniki został wyposażony w sprzęt medyczny bez którego walka z COVID 19 była by niemożliwa. Zakupione zostały : generatory tlenu, ozonatory, lampy bakteriobójcze, pulsoksymetry, inhalatory, ssaki medyczne, testy antygenowe.

DPS w Bobrownikach ze środków pochodzących z Grantu „Łódzkie Pomaga”, zakupił również niezwykle ważny w obecnej sytuacji epidemicznej, defibrylator, który ze względu na położenie ośrodka w lasach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i znacznym oddaleniu od punktu pomocy medycznej, może stanowić nieocenioną pomoc w ratowaniu życia Mieszkańców DPS.

Doposażona w łóżka rehabilitacyjne, szafki przyłóżkowe, meble, krzesła, stolik, oraz telewizor , niezbędny do komunikacji ze światem, została izolatka, przeznaczona dla mieszkańców DPS powracających ze szpitali lub nowo przyjętych, oczekujących na wynik testu na COVID 19.