Testy na Covid 19 w DPS Bobrowniki

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW PRZYJĘCIA DO DPS w dobie pandemii

Zapraszamy wszystkich seniorów do korzystania z usług Naszego Domu.

DPS w Bobrownikach posiada własne testy antygenowe na Covid-19, zakupione ze środków programu Łódzkie Pomaga. Testy są przeznaczone do szybkiej diagnostyki dla nowo przybyłych mieszkańców oraz mieszkańców powracających ze szpitali.  


Zgodnie z § 12a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.1356 ze zm.)  
od dnia 16 września 2020 roku  do odwołania, warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.